Bulgaristanda Eğitim Taban Puanları

taban puanlari bulgaristanda egitim

Bulgaristan’ın ikinci büyük kenti olan plovdiv ülkenin kültür başkenti olarak da bilinir. Günümüzden 6000 yıl önce kurulan plovdiv birçok eski kültüre ait eserler barındıran bir şehirdir. Sakin bir şehir yaşantısında sahip olması şehrin birçok organizasyona ev sahipliği yapmasında etkili olmuştur. Şehirde bulunan 2 adet amfitayatro ile bu etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. plovdiv de bulunan 5 adet üniversite ile üstüne düşen görevi yapmakta ve verilen kültür başkenti ismini de hak etmektedir. Bunu da birçok ülkeden gelen farklı kültürlere sahip öğrenciler ile de görmek mümkün. Bu da Bulgaristanda eğitim taban puanları uygulamasının olmadığını ve herkese açık olduğunu göstermektedir.

Bulgaristanda eğitim taban puanları uygulamasının olmaması ve ilde 5 adet farklı üniversite olması kültür başkenti olmasında etken rol oynamıştır. ayrıcagelen öğrencilerin son derece memnun olması da şehre gelen öğrenci sayısında her geçen dönem artmasına ve ülkenin kalkınmasına destek vermektedir. Bologna sözleşmesi kapsamında eğitimlerine devam eden ve Avrupa standartlarında eğitim veren ülkede nerdeyse ülke nüfusunun gelirini öğrencilerden sağlaması da bunun kanıtıdır. Ayrıca ülkede yer alan Meriç ve tuna nehirleri ile bu alanda yapılan tanıtım ve yatırımlar ile ülke ekonomisine verilen katkı ile bir turizm ve kültür başkenti olmasında etken rol oynamıştır. Bu da ülkeye gelen öğrenci ve turist sayılarına artışı göstermektedir.

Ülkenin Avrupa birliğine üye olmasından sonra her alanda hızla gelişmesi ve Avrupa da serbest dolaşım hakkına sahip olması da ülke ekonomisine verdiği destek kadar eğitime da destek vermiştir. Bir anlamda Avrupa eğitim sistemi kuşağına girmesi ve sonucunda hızlı atılan adımlar ile genç beyinlere hizmet vermeye devam etmiştir. Bunun doğrultusunda üniversitede uygulanan taban puan uygulamasının olmaması da bunda başlıca etken rol oynamıştır. Bulgaristanda eğitim taban puanları olmaması da ülkemizden öğrenci çekmekte ve ülkemizde istediği bölümü okuyamayan öğrenciler açısından bir fırsat teşkil etmektedir. Bu açıdan da ayrı bir noktada yer alması da Bulgaristan da bulunan üniversiteleri önemli bir yere getirmiştir.